Transporttjänster för många behov i Nylandsregionen

Oy Rasmus Nordström Ab tillhandahåller transporttjänster med lastbilar för schaktning, växelflak och kranbilar i Nyland. Vi erbjuder även släpvagns- och palltransporter. Vi erbjuder professionella transporttjänster med kvalitetsutrustning. 

Ring 0400 789 313

Kuljetuspalvelut monenlaisiin tarpeisiin Uudenmaan alueella

Oy Rasmus Nordström Ab tarjoaa kuljetuspalvelut maansiirto-, vaihtolava- ja nosturiautoilla Uudellamaalla. Teemme myös perävaunu- ja lavettikuljetuksia. Saat meiltä ammattitaitoista kuljetusalan palvelua laadukkaalla kalustolla. 

Soita 0400 789 313

Kuljetuspalvelut monenlaisiin tarpeisiin Uudenmaan alueella

Oy Rasmus Nordström Ab tarjoaa kuljetuspalvelut maansiirto-, vaihtolava- ja nosturiautoilla Uudellamaalla. Teemme myös perävaunu- ja lavettikuljetuksia. Saat meiltä ammattitaitoista kuljetusalan palvelua laadukkaalla kalustolla. 

Soita 0400 789 313

Kuljetuspalvelut monenlaisiin tarpeisiin Uudenmaan alueella

Oy Rasmus Nordström Ab tarjoaa kuljetuspalvelut maansiirto-, vaihtolava- ja nosturiautoilla Uudellamaalla. Teemme myös perävaunu- ja lavettikuljetuksia. Saat meiltä ammattitaitoista kuljetusalan palvelua laadukkaalla kalustolla. 

Soita 0400 789 313

Omfattande transporttjänster

Vi transporterar allt som får plats på vår mångsidiga transportflotta. Vi transporterar till exempel jordmaterial, maskiner, byggelement och små byggnader. Du kan be oss om hjälp med ett enstaka transportuppdrag eller ett större projekt. Vi ingår också gärna ett avtal med dig för löpande transportbehov.

 

Du får av oss:

2

  • Transport av jord och sprängsten

  • Transport av växelflak och sopkärl

  • Plockning av träd och kvistar med grip

  • Styckegodstransporter

  • Spridning av jord, stenkross och barkkompost med dubbelskopa

  • Båttransporter

  • Flyttning av mindre byggnader

  • Maskin- och palltransporter

  • Snöplogning

Växelflak

Vi kan förse dig med växelflak till exempel till byggarbetsplatser och talkon.

Vi utför även lastning och lossning av kvistar och små träd med en kranbil som är utrustad med grip.

 

Maskiner och fordon kan flyttas med hjälp av ett maskinflak. Vi har fordon i olika storlekar utrustade med vajer och krokar.

Transport av styckegods och båtar

Vi kan erbjuda transport av styckegods och båtar, både med knopptransport och palltransport.

Pall- och specialtransporter

Dessutom kan vi utföra alla mindre specialtransporter som du kan behöva, eftersom några av våra medarbetare är kvalificerade för att utföra specialtransporter. Vi har till exempel transporterat båtar och stugor.